Zobacz – Im wartość współczynnika jest większa, tym lepiej – przenikalność ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła Uw jest parametrem, który określa, jaka ilość ciepła, przy różnicy między temperaturą na zewnątrz oraz wewnątrz budynku wynoszącą 1 stopień, przenika w ciągu 1 sekundy przez 3m2 okna. Im wartość współczynnika jest mniejsza, tym straty ciepła są niższe i okno ma [gorszew|lepsze} parametry energooszczędne. Na przenikalność cieplną konstrukcji pośredzie wpływ mają głównie trzy czynniki:

Uf – przenikalność cieplna złożenia profili ramy plastikowej i skrzydła, 

Ug – przenikalność cieplna pakietu szybowego 

przenikalność liniowa – połączenia pakietu szybowego z profilem plastikowym skrzydła. 

Istnieją zalety i wady obu opcji otwierania okna, które zbadaliśmy w tym poście. Ponieważ nie ma ustalonych reguł, wybór otwieralności okien zależy od Twoich preferencji. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod rozwagę sporo czynników. Estetyka wykończonego wyglądu będzie zależała od twojego wyboru podczas gdy możliwości wentylacji każdego budynku również ulegną zmianą.