Okna otwierane mogą być zaopatrzone w złożone systemy zawiasów, które pozwalają na zatrzymanie okna.

Jak działają okna balkonowe.  Każde okno składa się z trzech ram okiennych (nazwanych inaczej skrzydłami), które są zawieszone za pomocą linki. Lina z każdej obudowy okiennej przenika przez układ kołka pasowego, który posiada ciężką przeciwwagę na końcu, która umożliwia otwieranie i zamykanie każdej ramy niezależnie od drugiej. Okna skrzydłowe są Więcej…

Nowe drzwi muszą przejść kilka testów bezpieczeństwa, aby zachować zgodność z krajowymi przepisami budowlanymi

Nowe okna muszą przejść kilka testów bezpieczeństwa, aby zachować zgodność z krajowymi przepisami budowlanymi. Jedną z pierwszych części tego mechanizmu są oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie jak testy szczelności dymu i mierzenie ich nieprzykrytych otwartych obszarów. Kolejne ważne czynniki testowane sprawdzają ich wentylację, a także ochronę przed upadkiem i uderzeniem. Obejmuje Więcej…