Aluminium jest jedynym z najwytrzymalszych towarów budowlanych, nie wymagającym konserwacji, świetnie izolującym oraz trwałym. Poza tym elegancki profil okien aluminiowych zapewnia maksymalny dostęp promieni słońca. Oferowana przez nas ślusarka aluminiowa wytwarzana jest z najwyższej jakości materiałów przy użyciu nowoczesnych technologii.

Co obejmuje gwarancja przy stolarce okiennej? Na co należy zwrócić uwagę.

Gwarancją są objęte wyroby:

• które nie doznały uszkodzeń podczas {dostawy|transportu, przechowywania, instalowania oraz użytkowania,

• których instalacji dokonał profesjonalny autoryzowany zespół montażowy, zgodnie z przedstawioną w karcie instrukcją instalacji,

• których montaż nastąpił w budynku po zakończeniu wszystkich robót mokrych (tynkowanie, wylewki itp.),

• których eksploatacja była równoznaczna z zastrzeżeniami podanymi w instrukcji obsługi,

• w których nie dokonano napraw lub zmian we własnym zakresie.