Oznakowanie CE jest normą jakości, która pokazuje, że produkt jest kompatybilny z najnowszymi wymaganiami UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Znak CE działa jako deklaracja właściwości użytkowych, która jest kluczowym wskaźnikiem jakości produktu. Komisja Europejska wyjaśnia, dlaczego oznakowanie CE jest istotne dla nabywców  jak również przedsiębiorstw.

Umieszczając oznakowanie CE na produkcie wytwórca oświadcza, że produkt spełnia wszelkie wymogi prawne dotyczące oznakowania CE a potrafi być sprzedawany w całej uni europejskiej. Dotyczy to również produktów wytwarzanych w innych krajach, które są sprzedawane w UE. Istnieją dwie główne korzyści dla przedsiębiorstw i nabywców w UE: oznakowanie CE:

Firmy wiedzą, że produkty opatrzone oznaczeniem CE mogą być przedmiotem handlu w UE bez ograniczeń.

Jedną z zalet wymiany starych okien na nowe jest zwiększenie efektywności energetycznej. Użytkowanie energooszczędnych okien okazało się być bardziej komfortowe ponieważ okna te mają 2 istotne cencyh: niwelują hałas niwelują kondensację. Powinieneś kupić okna z pcv mając na uwadze ich oceny energooszczędności. Okna są oceniane od A ++ do E. Wartości U można też wykorzystać do określenia efektywności energetycznej okna. Im większa wartość współczynnika u, tym okno jest mniej energooszczędne.