Pokonywanie niepowodzeń na rynku okien.

O stosowności modelu biznesowego dla twojej firmy, „Preferujemy charakter dealerski, ponieważ początkowa inwestycja jest niska, a czas przerwy w sprzedaży dla dealera jest krótki, a także pomaga nam w otwieraniu rynków zbytu na wskazanych rynkach. Oficjalnie nie ustalamy żadnych kryteriów dealerskich, ale każdy dealer może zaoferować szkolenie i wsparcie. „ Więcej…