Oprócz zapewnienia atrakcyjnego wykończenia mieszkania i zwiększonej prywatności, można też zastosować inne sposoby aby skierować światło na pokój.

Folie na okna są łatwe do stosowania, nawet jeśli masz dobrze zaprojektowane okna oraz drzwi. Szczególnie okna zyskują na wykorzystaniu folii okiennej. W dolnej części okna można stosować folię, która zasłania widok z zewnątrz, jednocześnie umożliwiając na przepływ światła przez jego górną część. {Ofoliowanie okien może znacznie zmienić poziom prywatności Więcej…

Mieszkasz przy hałaśliwej jezdni? Izolowanie mieszkania przed nadmiernym hałasem.

Mieszkasz przy ruchliwej jezdni? Izolowanie domu przed nadmiernym hałasem. Z lokalnymi drogami bardziej zakorkowanymi niż kiedykolwiek – statystyki rządowe mówią, że ilość ruchu pojazdów spalinowych na krajowych drogach wzrosła o 2%. Drogi wiejskie również stają się bardziej ruchliwe co oznacza, że ??nie ma miejsca schronienia przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym w Więcej…